مرکز مشاوره و همیاری یاران برای فارسی زبانان به منظور کمک و پشتیبانی از شما دایر گردیده است .

مهمترین هدف ،بررسی و در نتیجه کمک و همیاری و رفع مشکلات شما میباشد

من٬میتراعلیرضازاده بامدرک لیسانس (مددکاراجتماعی)وفوق لیسانس (درمان شناختی فکری ورفتاری)با سابقه بیش از  ۲۷سال تجربه کاری در زمینه همیاری و مشاوره در خدمت شما عزیزان هستم

 

 

    

 

خدمات یاران

 

٭ مشاوره و راهنمایی فرد در انجام امور شخصی خود

٭همراهی و کمک رسانی در انجام امور اداری

٭راهنمایی و پشتیبانی والدین در جهت کیفیت رشد فرزندان

٭راهنمایی و مشاوره جهت بهبود رابطه درخانواده٬مشکلات مالی وحقوقی

٭تدارک جلسات وگروههای آموزشی ومتنوع جهت رشد خلاقیت و نشاط شما عزیزان

٭کمک وراهنمایی به جوانان برای هدفمندی آینده شغلی٬تحصیلی و ازدواج

شما میتوانید از طریق تلفن یا ایمیل قرار بگذارید تا مراحل کمک و همیاری را به انجام برسانیم.

 احساس امنیت و اعتماد شماعزیزان برای من در درجه اول و اولویت  قرار دارد.

 

YARAN Mitra is speciaal opgezet voor mensen afkomstig uit Iran, Afghanistan en Farsitalige Koerden.

YARAN biedt ondersteuning, begeleiding en advies aan volwassenen en jongeren. De kernwoorden hierachter zijn: persoonlijk en professioneel contact in uw moedertaal vanuit een flexibele, laagdrempelige en servicegerichte hulpverlening.

LEIDERSCHAP

De visie op leiderschap van Yaran Mitra gaat onder meer uit van coachend leiderschap met sturing op resultaten en eigen verantwoordelijkheden. Leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldrol; we streven naar een bedrijfscultuur waarin integriteit, openheid en wederzijds vertrouwen centraal staat.  

Naast deze voorwaarden wil Yaran Mitra een informele en warme cultuur behouden en uitstralen.

Wij achten een professionele omgang en samenwerking gewenst, waarin respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid, beleefdheid en zorgvuldigheid eigenschappen zijn die hierin centraal dienen te staan.  Deze kenmerken zijn van belang voor een professionele en integere omgang met collega’s, relaties en de aan onze zorg toevertrouwde cliënten.  Een professional binnen Yaran Mitra:

 • benadert een ander zoals hijzelf benadert wil worden;
 • hanteert afspraak is afspraak;
 • geeft op respectvolle wijze zijn/haar mening;
 • handelt in het belang van cliënt en de organisatie.

Wie ben ik?

Mijn specialisatie en capaciteiten:

 • Ik heb Post-HBO (cognitieve gedragstherapeutisch werker) werk- en denkniveau, waarbij een combinatie van agogisch en juridisch de voorkeur heeft, met meer dan 27 jaar ervaring op dit gebied.
 • Met goede communicatieve vaardigheden die situationeel handelen mogelijk maken.
 • Samenwerking met u, ondernemingszin en zelfstandig kunnen werken.
 • Inlevingsvermogen, uw veiligheidsgevoel en vertrouwen bij mij zijn en blijven mijn prioriteiten.
 • Stimulerend, prikkelend, ondersteunend in combinatie met controlerend en handhavend.

Het zorgaanbod bestaat uit:

Met deze hulpvragen kunt u bij mij terecht:

 • Taalbarrière en behoefte hebben aan informatie over de rechten en plichten in Nederland
 • Planning en organisatie van uw dagelijkse activiteiten
 • Financiële en juridische zaken
 • Ondersteuning bij praktische zaken, bv. het zoeken van een baan of opleiding en het maken van toekomstplan
 • Als pedagogisch gezinsbegeleider bied ik ondersteuning in gezinnen bij opvoedingsvragen en bij gezinsaspecten die van invloed zijn op de opvoedsituatie, zoals financiën, huishouden, voeding, de partnerrelatie en contacten met instanties.

 

Beste cliënt van Yaran Mitra,

 

Mocht u een idee, verbeterpunt of klacht voor/over onze organisatie of werkwijze hebben dan horen wij dat graag. Wij willen dat onze cliënten onze begeleiding als zeer positief ervaren. Vandaar staan wij ook open voor de ideeën, meningen en kritische punten van u.

Dus heeft u een goed idee of een verbeterpunt, vertel het ons! Maar ook negatieve ervaringen over uw begeleider of andere medewerkers van de organisatie kunt u natuurlijk aangeven.

Alle meldingen die door u of mede-cliënten worden aangedragen worden binnen onze organisatie opgepakt. Indien u dat wenst kunnen wij u ook voorzien van een terugkoppeling.

Uw (idee, verbeterpunt of signaal) kunt u meegeven aan de begeleider/behandelaar of u kunt mailen naar info@yaranmitra.nl

Als u intern met Yaran Mitra niet tot een goede oplossing komt of als u de klacht niet intern durft aan te geven, kunt uw klacht worden behandeld door een externe klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij “Er is iets misgegaan.” (www.erisietsmisgegaan.nl

Klachtenprocedure:  

Als de cliënt de klacht niet met zijn/haar begeleider durft op te pakken of wil oppakken kan hij/zij er ook voor kiezen om de klacht direct met de externe klachtencommissie op te pakken, de gegevens hiervan staan verderop in deze procedure. 

Klacht van cliënt komt binnen bij de desbetreffende begeleider;  

·       De begeleider signaleert de klacht en tracht dit direct bespreekbaar te maken met de cliënt;  

·       De begeleider zoekt indien mogelijk in samenspraak met de cliënt naar een oplossing;  

·       Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden dan wordt de klacht op een nader te bepalen moment met de cliënt besproken;  

·       Alle klachten en het resultaat wordt door de begeleider teruggekoppeld naar de directie middels het meldingsformulier;  

·       Tijdens het vervolggesprek tussen de cliënt en de begeleider wordt de klacht besproken;  

·       Er wordt in samenspraak met cliënt gezocht naar een oplossing;  

·       Wanneer de klacht nogmaals niet opgelost kan worden dan wordt afgesproken dat de cliënt binnen twee weken een vervolggesprek krijgt waarin het resultaat en de conclusie worden besproken. In tussentijd gaat de begeleider in overleg met de directie om een oplossing te bespreken;  

·       De klacht, het resultaat en de maatregelen worden in een teamvergadering teruggekoppeld en vermeld op de actielijst en/of in notulen;  

·       De directie neemt maatregelen om de klacht in het vervolg te voorkomen;  

·       De uitkomsten worden (indien gewenst) met de cliënt teruggekoppeld door de directie.  

Is de cliënt ondanks de inspanning van begeleider (evt. in samenspraak met de directie en/of de directie) niet tevredengesteld, of als de cliënt de klacht niet intern op wil/kan pakken, dan wordt de cliënt de mogelijkheid geboden om de klacht formeel in te dienen bij erisietsmisgegaan.nl (www.erisietsmisgegaan.nl) Yaran Mitra is bij deze organisatie aangesloten.  

Bij een klacht die ingediend is bij de klachtencommissie volgt de klachtenprocedure conform de procedure van deze onafhankelijke klachtencommissie, deze is te vinden op hun website.  

De uitsluitcriteria zijn de volgende:

·       Thuiszorg (Lichamelijke zorg) 

·       Medische zorg 

Met vriendelijke groet,

Yaran Mitra

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Yaran Mitra streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de organisatie in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar en polisnummer;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw cliëntendossier om u bij de organisatie in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw cliëntendossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het factureren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Toestemming minderjarige

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt, dat zowel een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger als het kind toestemming moet geven.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, na de laatste wijziging, uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor de financiële administratie en de hierbij horende gegevens geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar. 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Yaran Mitra heeft een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd. Tevens zijn medewerkers van Yaran Mitra die krachtens hun functie kennis hebben van persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding ten opzichte van ieder ander, voor zover deze ingevolge hun functie geen kennis behoeven te dragen van de betreffende gegevens.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan (emailadres) of door telefonisch contact met ons op te nemen via: (tel nr.: 06-84735753). Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via: (tel. Nr.: 06-84735753) of een e-mail sturen aan(emailadres: info@yaranmitra.nl) Indien u een klacht hierover wilt indienen, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze organisatiewebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Yaran Mitra

Bolderweg 1

1332 AX Almere

0684735753

Buienradar